สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่

สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่ สวนตามโครงการพระราชดำริ

สวนเสรีไทยเป็นบึงสาธารณะเก่าแก่ขนาดใหญ่ สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่ สร้างขึ้นตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการพัฒนาบึงกุ่มให้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ จนเป็นบึงที่สามารถรองรับน้ำได้ถึง 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยต่อมาได้มีการขยายพื้นที่เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนป่าตามโครงการสวนป่า กทม. เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่

สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่พื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่

สวนเสรีไทยสวนเสรีไทยเป็นสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแตกต่างจากสวนสาธารณะอื่นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ เป็นสวนที่มีลักษณะเป็นสวนน้ำธรรมชาติ  เนื่องจาก สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่ เป็นสวนสาธารณะที่พัฒนาให้สอดคล้องกับบึงธรรมชาติเดิมเพื่อให้เป็นแหล่งรับน้ำฝนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามโครงการพระราชดำริ โดยยังคงทัศนียภาพเดิมไว้แต่มีการเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดสร้างขึ้นให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยร่มไม้ใหญ่เรียงรายเป็นทิวแถวเคียงคู่กับสายน้ำที่ทอดยาวไปตามธรรมชาติ สร้างความสงบร่มเย็นแก่ผู้ที่ได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนถูกห้อมล้อมด้วยพฤกษานานาพันธุ์ตามธรรมชาติริมสายน้ำ โดยภายใน สวนเสรีไทย สวนสาธารณะอันเก่าแก่ มีจุดพักผ่อนที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น

  • อาคารเสรีไทยอนุสรณ์ ภายในมีพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์, ห้องสมุดประชาชน, ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน และพิพิธภัณฑ์บึงกุ่ม
  • สวนน้ำ เป็นเอกลักษณ์ของสวนเสรีไทย ประกอบด้วยพรรณไม้ชายน้ำประดับตามขอบบึง, น้ำตก และม่านน้ำพุกลางสระ
  • เกาะกลางน้ำ บริเวณกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ มีศาลาพักผ่อน ปลูกสวนปาล์มพันธุ์ต่างๆ กว่า 10 ชนิด ทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งบางชนิดจะเป็นพันธุ์ที่หายากและเพาะยาก เช่น ปาล์มน้ำพุ, ตาลฟ้า ฯลฯ
  • สวนป่า มี 3 สวนคือ “สวนป่าทวีสุข” “สวนป่าร่มไทร” และ “สวนป่าเจริญกาญจน์” ปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นไทร, หางนกยูง, ขี้เหล็ก กระทิง เป็นต้น
  • ลานไม้ดอกหอม ไม้ดอกที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ไทย เช่น พิกุล, โมก เป็นต้น
  • สวนไม้ผล มีต้นส้มโอ, กระท้อน, น้อยหน่า, ขนุน เป็นต้น

สวนเสรีไทยสวนสาธารณะอันเก่าแก่สถานที่ที่เหมาะกับการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนกรุง

สวนเสรีไทย มีพื้นที่ 208 ไร่ เหมาะสำหรับการพักผ่อนสุดๆ ภายในสวนประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมักจะเป็นผู้ที่รักการออกกำลังกาย และเด็กๆ ที่ชอบปั่นจักรยาน กับเล่นเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น ที่นี่ออกแบบให้มีเส้นทางชมสวนโดยรอบ มีบึงน้ำอยู่ตรงกลาง เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองกรุงที่ต้องการผ่อนคลายจากการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเป็นอย่างยิ่ง คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก