สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ  บนพื้นที่ 500 ไร่

สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมายที่สวยงามในประเทศไทยของเรา รวมไปถึงยังมี ภายในร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ป่า และไม้นำเข้าจากต่างประเทศ มีสนามหญ้าและบึงขนาดใหญ่ ทำให้ สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นสวนที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วกรุงเทพฯ

สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ  สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยอาณาบริเวณที่กว้างขวางถึง 500 ไร่ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ หลากหลายด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด โดยแบ่งพื้นที่ให้เข้าเยี่ยมชมได้ทั้งหมด 6 จุด

  • บริเวณ ที่ 1 อุทยานมหาราช ประกอบด้วยหอรัชมงคล ด้านหน้าเป็นสวนราชพฤกษ์และสระน้ำพุขนาดใหญ่ 3 สระ ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ถือเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีจุดนึงเลย
  • บริเวณที่ 2 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ละลานตาไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ที่ปลูกตาม หลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา
  • บริเวณที่ 3 คือตระพังแก้วเก็บน้ำ เป็นที่รองรับน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและยังใช้ประโยชน์ เพื่อกิจกรรมทางน้ำ ริมฝั่งเป็นที่ตั้งของอาคารชายชล ซึ่งเป็นที่ทำงานของคณะกรรมการบริหาร สวนหลวง ร.9 มูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร 
  • บริเวณที่ 4 คือสวนรมณีย์ เป็นสวนที่ทำเลียนแบบธรรมชาติ โดยนำหินธรรมชาติจากหลายภาค ของประเทศมาจัดวางให้ดูเป็นป่าเขา พร้อมนำพรรณไม้จากป่าต่างๆ มาปลูกให้ดูผสมกลมกลืนเสมือน ธรรมชาติของป่าเขา น้ำตกและลำธาร มาไว้ใจกลางเมือง
  • บริเวณที่ 5 เป็นพื้นที่ของสวนน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจำลองให้คล้ายกับพรุ ตามสภาพธรรมชาติ และใช้สำหรับศึกษาและให้ความรื่นรมย์แก่ผู้เข้าชม
  • บริเวณที่ 6 เป็นสนามราษฎร์และศูนย์กีฬา เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ มีสนามกว้างและสังคีตศาลา ซึ่งเป็นเวทีแสดงกลางแจ้ง สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

สวนหลวงร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯสวนยอดนิยมของคนกรุง

นอกจากบริเวณต่างๆ ของสวนแล้ว ภายในสวนหลวง ร.9 ยังมีสวนนานาชาติ ที่จัดแสดงลักษณะสวนของประเทศต่าง ๆ เช่น สวนจีน สวนญี่ปุ่น สวนสเปน สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส และสวนอิตาลี สำหรับสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดสร้างเป็นอาคารจิโอเดสิคโดมเพื่อใช้สำหรับปลูกรวบรวมพืชทนแล้ง ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางและการจัดแบ่งบริเวณเป็นสัดส่วนทำให้สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก