สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ

สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ สวนสาธารณะและสวนสัตว์

สวนสราญรมย์ หรือ พระราชอุทยานสราญรมย์สวนหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ เป็นพระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร และจากการที่สร้างมาก่อนสวนลุมพินีถึงกว่า 32 ปี สวนสราญรมย์ จึงเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของไทย  และยังนับว่าเป็นสวนสัตว์ที่เปิดดำเนินการมาก่อนสวนสัตว์ดุสิตถึง 45 ปี

สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ

สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ ที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 5

ที่สวนสราญรมย์ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งความทรงจำเพราะ ในหลวงรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 5 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนพฤกษศาสตร์ในเขตอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ พระราชทานนามว่า พระราชอุทยานสราญรมย์สวนหลวง และเปิด สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ภายในสวนสราญรมย์ ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม หรือ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยในหลวงรัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความอาลัยรักที่มีต่อพระอัครมเหสี และพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ผู้สิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม โดยตัวอนุสาวรีย์ทำจากหินอ่อน ประดับคำจารึกที่แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจจากความสูญเสียนอกจากนี้ สวนสราญรมย์ ยังมีศาลาสำหรับพักผ่อน และน้ำพุประดับสไตล์ยุโรป ซึ่งเดิมเคยใช้ตกแต่งพระราชอุทยาน แต่ปัจจุบันกลายเป็นโบราณวัตถุทรงคุณค่า ที่มีอายุนับศตวรรษ โดย สวนสราญรมย์ สถานที่แห่งความทรงจำ มีจุดไฮไลท์น่าสนใจมากมาย ดังนี้

  • ศาลากระโจมแตร งดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม ใช้บรรเลงแตรวงทหารเรือและดนตรีอื่นในสมัยรัชกาลที่ 5
  •  ประตูลายพันธุ์พฤกษา ได้รับการอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เนื่องจากมีลวดลายประณีต อ่อนช้อย
  • ดนตรีในสวน การแสดงดนตรีไทย สากล สลับหมุนเวียนกับสวนสาธารณะอื่นของกรุงเทพมหานครแสดงในตอนเย็น

สวนสราญรมย์สถานที่แห่งความทรงจำ ตัวแทนภาพความจำในวันวาน

เนื่องจากสวนแห่งนี้เป็นสวนที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรี เป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทำให้ผู้คนต่างมีความทรงจำกับสวนแห่งนี้มากมาย เป็นสวนที่ให้ความสราญรมย์สมชื่อ ทุกครั้งที่ได้เข้าไปในสวนแห่งนี้ราวกับเห็นภาพอดีตของเกาะรัตนโกสินทร์ย้อนคืนมา และถือที่นี่ถือเป็นสวนสาธารณะอันเก่าแก่และสวนสัตว์ที่เก่าแก่ยิ่งกว่าสวนดุสิตเสียอีก คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก