สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ

สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ ปอดของเมืองกรุง

มีพื้นที่ 360 ไร่ อยู่ติดกับ ถ.พระราม 4 ติดอยู่กับย่านสีลม เดินทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง หรือ MRT สถานีสีลม นอกจากนี้ยังมีเส้นทางจักรยานลอยฟ้า ที่กำลังเป็นที่นิยมด้วย สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ มีมุมที่มีบรรยากาศแปลกตา ด้วยสีเขียวขจีรอบๆสวน ท่ามกลางเมืองใหญ่ ทำให้ที่นี่เป็นเหมือนปอดของเมืองกรุง

สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ

สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่มาอันทรงเกียรติ

ที่มาของสวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ มาจากการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ณ ตําบลศาลาแดง จํานวน 360 ไร่ มีพระราชประสงค์ให้จัดเป็นสวนพฤกษชาติสาธารณะ มีเครื่องเล่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสใช้สถานที่นี้สําหรับพักผ่อน และโปรดพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนลุมพินี อันเป็น นามที่ได้มาจากชื่อ ลุมพินีวัน ตําบลหนึ่งในประเทศเนปาลอันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสวนลุมพินีสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ มีลักษณะเป็น สวนอเนกประสงค์ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมกันหลายอย่าง ทั้งกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชน ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่มีอยู่ทั่วสวน งดงามด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด อีกทั้งมีสระน้ำกว้างใหญ่ ในอดีต นอกจากสวนลุมพินีจะเป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้ว สวนลุมพินียังเป็นสถานที่จัดกิจกรรม จัดงานฉลอง เป็นสถานจัดงานลีลาศ งานบอล และงานอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบัน สวนลุมพินียังคงเป็นสวนสาธารณะยอดนิยมที่มีผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะออกกำลังกาย รำมวยจีน เล่นเกม ฟังดนตรี เรียนลีลาศ อ่านหนังสือที่ห้องสมุด มีจักรยานน้ำและเรือพาย เป็นจุดบริการของเอกชนอยู่รอบเกาะลอย มีธรรมะในสวนกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ ทุกวันอาทิตย์สุดท้าย

ของเดือน และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินีแห่งนี้ มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2485 ณ ด้านหน้าของสวนลุมพินี   

สวนลุมพินีสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่พักผ่อนสุดร่มรื่นของคนกรุง

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ไม่ได้มีพื้นที่ธรรมชาติมากมายเท่าไหร่นัก  และเนื่องจากคนกรุงต้องการหลบหนีความวุ่นวาย หรือต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ดังนั้นสวนสาธารณะหลายแห่งของกรุงเทพฯ จึงเต็มไปด้วยผู้คน ด้วยความร่มรื่น มีบรรยากาศแปลกตาไปจากตึกระฟ้าในเมืองกรุง มีพื้นที่อันเขียวชอุ่ม ทำให้ สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯเป็นหนึ่งแห่งสวนสาธารณะยอดนิยมของคนกรุง คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก