สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง

สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง พื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่พักใจ

ด้วยสัญชาตญาณและความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาตินั้น ทุกคนย่อมโหยหาพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับจิตใจ พื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมืองอย่าง สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ว่าต้องการที่จะอยู่กับธรรมชาติ แม้จะอยู่ในยุคดิจิตอลก็ตาม สวนป่าเบญจกิติถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมธรรมชาติไม่กี่แห่ง ในกรุงเทพฯ มีธรรมชาติอันร่มรื่น ถือเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดสำหรับคนกรุงได้ดีเลยทีเดียว

สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง

สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง อดีตโรงงานยาสูบที่ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสีเขียวใจกลางกรุง

สวนป่าเบญจกิติ แต่เดิมเป็นโรงงานยาสูบ พื้นที่เดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานยาสูบ หลังจากทำการรื้อถอน เศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารนำมาใช้ในการก่อสร้างงานฮาร์ดสเคปในสวนด้วย เช่นอิฐโครงสร้างของอาคารนำมาใช้ในการทำระบบทางเดินน้ำในส่วนของคลองระบายน้ำ หรือ เศษคอนกรีตทั่วไปนำมาทุบให้เล็กเพื่อทำหน้าที่เหมือนหินธรรมชาติเพื่อรองรับน้ำไหลบ่าบนผิวดิน ป้องกันการกัดเซาะและทำให้ฐานแน่น ส่วนถนนและโครงสร้างงานเดิมยังคงเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของสวน ซึ่งสวนเบญจกิติมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ สวนน้ำเบญจกิติที่อยู่ติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และมีทางเดินสำหรับเดิน วิ่งกับเลนปั่นจักรยาน สวนป่าเบญจกิติที่มีจุดเด่นอย่างทางเดินลอยฟ้า สำหรับเดินชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง อยู่ทางด้านหลังที่สามารถเดินเชื่อมสะพานสีเขียวไปยังสวนลุมพินีได้อีกด้วย ความพิเศษของ สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง คือ สวนแห่งนี้ออกแบบให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่สำหรับสร้างระบบนิเวศเลียนแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งป่าต้องอาศัยความชุ่มชื้นจากแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ในสวน อีกทั้งภูมิประเทศเดิมของกรุงเทพฯ ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กำลังสูญหายไปจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว สวนต่างๆ จึงสำคัญต่อเมืองใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวนป่าเบญจกิติ ป่าสีเขียวใจกลางกรุง

สวนป่าเบญจกิติป่าสีเขียวใจกลางกรุง ฟองน้ำของเมืองกรุง

สวนป่าเบญจกิติ ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่รับเอาน้ำที่ระบายไม่ทันและกำลังท่วมขังมากักเก็บและช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ กลายเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในกรณีที่มีน้ำมากเกินความจำเป็นและเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะน้ำจากคลองไผ่สิงโตที่อยู่ทางทิศเหนือของสวน สวนป่าเบญจกิติจึงถือเป็นสวนใจกลางกรุงที่สำคัญยิ่งสำหรับคนเมือง คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก