มะม่วงปลูกง่าย

มะม่วงปลูกง่าย ออกผลมากมาย ไม่ว่าจะปลูกไว้เพื่อขาย หรือรับประทาน

มะม่วงปลูกง่าย มะม่วงเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี ถือเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย 1 ใน 3 ของโลก ผลผลิตของไทยอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี แต่ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงอยู่ที่การใช้สาร บังคับต้น บังคับให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลและไม่มีการฟื้นฟูบำรุงต้นในระหว่างการปลูก ทำให้ต้นมะม่วงโทรมส่งผลให้ผลผลิตลดลง ทำให้ต้นมะม่วงอ่อนแอง่ายต่อการทำลายของแมลงและโรค

มะม่วงปลูกง่าย

มะม่วงปลูกง่าย เทคนิคทำให้มะม่วงผลผลิตดี ไม่ใช้สาร บังคับต้น

ใช้มะม่วงพันธุ์พื้นบ้านเป็นต้นตอ เช่น มะม่วงแก้ว มะม่วงแรด เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ทนน้ำท่วมขังและทนแล้งได้ดี รากสามารถหาอาหารได้เก่ง และง่ายต่อการเปิดเปลือกเพื่อเสียบยอด และใช้พันธุ์มะม่วง น้ำดอกไม้ เขียวเสวย โชคอนันต์ มาเสียบยอดเพื่อที่จะได้สายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อสภาพอากาศ การเข้าทำลายของโรคและแมลง และได้พันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย การฝืนธรรมชาติให้มะม่วงออกนอกฤดูกาล หากต้นไม่มีความสมบูรณ์ และยังใช้สาร บังคับออกดอกโดยที่ไม่พักต้นนั้น จะส่งผลให้ต้นมะม่วงอ่อนแอและผลผลิตตกต่ำ

มะม่วงปลูกง่าย การปลูกมะม่วงในแปลงปลูกระยะที่เหมาะสม

ระยะที่เหมาะสม คือ 6×2 เมตร หรือ สามารถปลูกได้ 150 ต้นใน 1 ไร่ เหมาะกับการที่นำเครื่องจักรมาช่วยในการทำเกษตร สิ่งที่สำคัญ คือ สามารถควบคุมทรงพุ่มและความสูงของ ต้นได้ให้มีความสม่ำเสมอ เพราะถ้าต้นมะม่วงสูงเกินไปอากาศและแสงแดดจะผ่านได้น้อย ทำให้เกิดโรคและแมลงเข้ามาทำลายได้ง่ายและยึดหลักการปลูกแบบไม่ฝืนธรรมชาติ โดยการเตรียมต้นให้สมบูรณ์เพื่อช่วยในการติดดอกออกผลดี สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น

 

มะม่วงปลูกง่ายการฉีดพ่นยาสำหรับต้นมะม่วง

ยาสำหรับต้นมะม่วงทางใบ ผสมในอัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อช่วยให้มีการสะสมอาหาร การสร้างตาดอก ทำให้ใบของต้นมะม่วงสมบูรณ์ ควรทำให้ผลมะม่วง 1 ช่อควรมีลูกแค่ 1 ผล หากเราไว้ผลมากเกินไปต้นจะสะสมอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ต้นโทรมเร็ว ผลมีคุณภาพลดลง พร้อมทั้งควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อระมัดระวังผลผลิตของเรา

มะม่วงปลูกง่าย หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

เกษตรกรต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกับโรคระบาด หาโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานเกษตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปลูกมะม่วงให้มีผลผลิตสูงสุด ห่างไกลจากโรคและแมลง สำรวจตลาดและความต้องการของตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการปลูก คำนวณค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน ค่ายาฆ่าแมลง และความคุ้มทุนในการปลูกมะม่วง และสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วย  คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก