มะนาวลูกดก

มะนาวลูกดก ปลูกมะนาวอย่างไรให้ได้ผลดี ทั้งปลูกไว้กินเองที่บ้าน

มะนาวลูกดก  ในปัจจุบันนี้มะนาวที่ขายตามท้องตลาดนั้นมีราคาแพง และมะนาวที่เราซื้อนั้นอาจมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ได้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปลูกมะนาวที่บ้านกัน สำหรับเอาไว้กินเองที่บ้านหรือปลูกในสวนเพื่อนำไปขายสร้างรายได้ สายพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกมีประมาณ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ มะนาวแป้น มะนาวไร้เมล็ด มะนาวแป้นรำไพ มะนาวเลมอน มะนาวยักษ์ มะนาวนิ้วมือ และมะนาวตาฮิติ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป 

มะนาวลูกดก

มะนาวลูกดก การปลูกมะนาวลงดิน

จำเป็นที่จะต้องใช้กิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคมาทำการปักชำลงในถุงที่เราผสมดินแกลบและขุยมะพร้าว เมื่อมีรากงอกออกมาเราก็จะย้ายต้นมะนาวออกจากถุงชำลงไปปลูกในหลุมขนาด 50×50 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร  ที่มีดินร่วนซุย รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก นำไม้มาปักและผูกไว้กับต้นมะนาวเพื่อให้ต้นแข็งแรง และที่สำคัญหลุมปลูกต้องอยู่สูงกว่าทางเดินเพื่อให้น้ำไม่ท่วมขัง

มะนาวลูกดกปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

เตรียมกิ่งพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์มาชำลงในถุงที่มีดินผสมแกลบรอให้รากแข็งแรงแล้วค่อยนำลงมาปลูกในบ่อซีเมนต์ ระหว่างที่รอต้นแข็งแรงเราก็จะมาเตรียมส่วนของพื้นที่ปลูก โดยนำบ่อซีเมนต์ขนาด 80×50 เซนติเมตร มาวาง และรองก้นบ่อด้วยฝาบ่อซีเมนต์ขนาด 100 เซนติเมตร จากนั้นนำดินผสมปุ๋ยคอกและเติมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุยมาใส่ในบ่อ นำต้นมะนาวที่ชำไว้ย้ายลงมาปลูกในบ่อซีเมนต์ กลบดินให้แน่นและปักไม้ยึดกับต้นมะนาวไว้เพื่อความแข็งแรง

มะนาวลูกดกปลูกมะนาวแบบตอนกิ่ง

เลือกกิ่งมะนาวที่มีความสมบูรณ์ ไม่อ่อน ไม่แก่ กิ่งตรง มีใบสีเขียว กิ่งยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ตัดใบและหนามบริเวณที่จะทำการตอน ควั่นกิ่งให้ห่างกันประมาณ 2 เซนติเมตร ใช้มีดเฉือนตามรอยควั่น แกะเปลือกตรงลำต้นออก พร้อมขูดเนื้อเยื่อทิ้งให้หมด ทาน้ำยาเร่งราก แล้วนำขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้ 1 คืน บีบให้หมาดและใส่ถุงร้อนไว้ นำมาผ่าครึ่งและหุ้มครอบบริเวณที่ตอนกิ่งไว้ นำเชือกมามัดให้แน่น รอประมาณ 25 วัน รากก็จะงอกออกมา เราก็จะตัดกิ่งออกเพื่อนำไปชำลงในถุงดำได้เลย

มะนาวลูกดก ปลูกมะนาวให้ออกลูกได้ตลอดทั้งปี

การที่เราจะปลูกมะนาวให้สามารถเก็บขายและออกลูกได้ตลอดทั้งปีนั้น เราต้องหันมาปลูกมะนาวต้นคู่ ก่อนที่เราจะปลูกเราต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงและไม่มีโรค อาจจะเลือกเป็นพันธุ์แป้นพิจิตร แป้นดกศรีนวล ที่มีลักษณะเปลือกบาง น้ำเยอะมาปลูก จากนั้นก็ขุดหลุมขนาด กว้าง 50×50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก นำกิ่งพันธุ์จำนวน 2 กิ่ง ลงไปปลูกในหลุมเดียวกัน วางทั้ง 2 กิ่งให้ไขว้กันและกลบดินให้แน่น วิธีนี้จะทำให้มะนาวทั้ง 2 ต้นแย่งกันโตและออกลูกให้เก็บขายได้ตลอดทั้งปี คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก